Η Εταιρεία Μας


Σε μια χώρα, όπως η Κύπρος, όπου υπάρχει ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το χρόνο, τα Φωτοβολταϊκά συστήματα στην Κύπρο είναι ένας επωφελής τρόπος χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνεισφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος.

Θέλουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές τα καλύτερα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Κύπρο, ώστε να επωφελούνται μέσω της επένδυσής τους και ταυτόχρονα να αναπτύξουν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα Net-Metering και Net-Billing και σε φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακών υδραντλιών και ηλιακών φωτεινών σηματοδοτών.

Είδη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην Κύπρο

Προσφέρουμε διάφορα είδη φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο ήλιος σπάνια εγκαταλείπει την Κύπρο, πράγμα που καθιστά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μια πολύ καλή επενδυτική ευκαιρία για ιδιώτες και επιχειρήσεις.


Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net-Metering

Το Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων) στην Κύπρο είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που βοηθά μόνιμους κάτοικους του νησιού να εξοικονομούν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματός τους. Ο καταναλωτής επιλέγει ποιο φωτοβολταϊκό σύστημα θέλει και γίνεται η εγκατάσταση στην οροφή ή στο έδαφος στο οικόπεδό του. Το φωτοβολταϊκό του σύστημα ενώνεται με το δίκτυο της ΑΗΚ και έτσι υπολογίζεται η ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται στο ακίνητο. Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνεται από τον καταναλωτή, το υπόλοιπο της ενέργειας φυλάγεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΑΗΚ για να χρησιμοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Αν όμως, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή, ο καταναλωτής θα χρεωθεί στο λογαριασμό του το αντίστοιχο ποσό σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΑΗΚ.

Το ίδιο ισχύει  και για φωτοβολταϊκά συστήματα Virtual Net-Metering (Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων) τα οποία χρησιμοποιούνται όταν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην κατοικία διαμονής του καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εγκαθίστανται σε διαφορετική τοποθεσία με το σύστημα να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και το σύστημα Net-Metering.

Διαβάστε περισσότερα

φωτοβολταϊκά συστήματα net metering

Ενδεικτικός Πίνακας Τιμών

Ισχύς ΦΒ
Συστήματος
Ενδεικτική
Τιμή (€)
Εκτιμώμενη Παραγόμενη
Ετήσια ενέργεια (kWh)
Ετήσια Εξοικονόμηση
(€) (0.26€/kWh)
Ετήσιο Τέλος
στην ΑΗΚ(€)
Καθαρό Ετήσιο
Κέρδος (€)
Απόσβεση ΦΒ
Συστήματος
3kW 5,000 4,950 1,287 160 1,127 4 χρόνια
4kW 6,000 6,600 1,716 216 1,500 4 χρόνια
5kW 7.300 8,250 2,145 270 1,875 4 χρόνια
7kW 10,500 11,550 3,003 378 2,625 4 χρόνια
10kW 14,000 16,500 4,290 540 3,750 4 χρόνια

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net-Billing

Το Net-Billing (Συμψηφισμός Λογαριασμών) στην Κύπρο εγκαθίσταται κυρίως από μεγάλους καταναλωτές και κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. H μέγιστη ισχύ ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net-Billing στην Κύπρο είναι 8 MW. Το Net-Billing είναι ένα εξαιρετικά επωφελές σχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκομίσουν κέρδος μέσω της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

net billing

Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα στην Κύπρο, χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις για ιδία κατανάλωση. Δηλαδή, η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις όπου είναι εγκατεστημένα τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Αντίθετα με το Net-Metering σύστημα, δεν υπολογίζεται η περίσσεια ενέργεια που παράγεται και δεν γίνεται αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα για ιδιοπαραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιούνται κυρίως από καταστήματα, εταιρείες με γραφεία, εργοστάσια και γενικότερα από επιχειρήσεις με μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

commercial photovoltaics

Ηλιακές Υδραντλίες

Οι ηλιακές υδραντλίες είναι υδραντλίες οι οποίες λειτουργούν με την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η συντήρηση των ηλιακών υδραντλιών είναι πολύ σημαντική για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος και της καθαρότητας του νερού. Οι ηλιακές υδραντλίες χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα πισίνων, την ανακύκλωση του νερού πισίνας, την εξαγωγή νερού από πηγάδια καθώς και για αγροτικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα, το πότισμα της καλλιέργειας και των ζώων. Οι ηλιακές υδραντλίες χρησιμοποιούνται επίσης σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε νερό.

Μία ηλιόλουστη μέρα, η υδραντλία μπορεί να λειτουργεί απευθείας από τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες ενώ άλλες φορές η ενέργεια που παράγεται από τους συλλέκτες αποθηκεύεται σε μπαταρία για να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει αρκετός ήλιος.

Οι ηλιακές αντλίες είναι πολύ επωφελείς τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Είναι ένας τρόπος ποτίσματος χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση που δεν χρειάζεται καύσιμα και επομένως ούτε δημιουργεί διαρροές καυσίμων. Οι ηλιακές υδραντλίες εφαρμόζονται εύκολα και λειτουργούν χωρίς να είναι αναγκαία η ανθρώπινη επίβλεψη.

solar water pumps

Ηλιακοί Φωτεινοί Σηματοδότες

Ο οδικός φωτισμός με τη χρήση ηλιακών φωτεινών σηματοδοτών στην Κύπρο είναι ένας εξαιρετικός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες είναι ιδανικοί για χρήση σε κατοικημένες περιοχές, μεγάλους χώρους στάθμευσης, πάρκα, αυτοκινητοδρόμους και βιομηχανικές περιοχές. Αυξάνουν την ορατότητα στους δρόμους και τους καθιστούν πιο ασφαλείς για οδηγούς και πεζούς.

Για τον ηλιακό φωτισμό χρησιμοποιούνται λυχνίες LED που είναι πολύ ευεργετικές. Οι ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες με λυχνίες LED είναι ανθεκτικοί στο νερό, οικονομικοί και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση. Επίσης, το φως στις λυχνίες LED ελκύει πολύ λιγότερα έντομα σε σχέση με τους συνηθισμένους φωτεινούς σηματοδότες. Οι ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες με λυχνίες LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και πιο εύκολη εγκατάσταση από τους συνηθισμένους φωτεινούς σηματοδότες. Επομένως, έχουν και λιγότερο κόστος.

street polar

Μάρκες:

Σχέδια Χορηγιών
στην Κύπρο

Η κυβέρνηση της Κύπρου, μαζί με το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, προσφέρει σχέδια χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται διότι η ηλιακή ενέργεια θεωρείται το μέλλον της ενέργειας και η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για την Κύπρο. Δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες οι οποίοι σκέφτονται το οικονομικό στην εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, η Κύπρος μπορεί να εκμεταλλευτεί την άφθονη ηλιοφάνεια που υπάρχει ολόχρονα εκπληρώνοντας παράλληλα τις εθνικές της υποχρεώσεις για ΑΠΕ και Εξ.Ε.

Μάθετε περισσότερα για τα σχέδια χορηγιών στην Κύπρο και δείτε αν πληροίτε τις απαραίτητες απαιτήσεις για να λάβετε χορηγία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην Κύπρο


Η συχνή συντήρηση που περιλαμβάνει καθαριότητα και επιθεώρηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία τους. Η συχνή καθαριότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων βοηθά στην καλή λειτουργία τους αφού επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση του ήλιου. Η επιθεώρηση ανά καιρούς είναι επίσης σημαντική για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης για τη σωστή δράση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σας. Παρακολουθούμε τακτικά τους αριθμούς στα φωτοβολταϊκά των πελατών μας στην Κύπρο και τα επιθεωρούμε από κοντά για τυχόν σφάλματα που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και τη δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

maintainance of solar panels
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι δυνατή μόνο σε οροφές;

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε επίπεδες οροφές και οροφές με κλίση καθώς και στο έδαφος. Η ομάδα μας μπορεί να επισκεφθεί το χώρο όπου επιθυμείτε να γίνει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, να εκτιμήσει το χώρο, την έκθεση στον ήλιο και πιθανές ώρες με σκιά και να σας προτείνει τον καλύτερο χώρο για την εγκατάσταση, ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σας.

Ποιοι δικαιούνται να έχουν φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Κύπρο;

Οποιοσδήποτε κατέχει άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο είναι κατάλληλος να έχει φωτοβολταϊκά συστήματα, νοουμένου ότι το ακίνητο στο οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΑΗΚ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Ποια είναι η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net-Metering στην Κύπρο;

Η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net-Metering στην Κύπρο εξαρτάται από την παροχή κάθε υποστατικού. Η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering με μονοφασική παροχή είναι 4.16 kW ενώ η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering με τριφασική παροχή είναι 10.4 kW.

Ποια είναι η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net-Billing στην Κύπρο;

Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net-Billing στην Κύπρο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 – 8.000 kW.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια δουλεύουν μόνο τις μέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια;

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Κύπρο απορροφούν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια τις ηλιόλουστες μέρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν λειτουργούν όταν εμείς δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν χρειάζονται άμεση ακτινοβολία για να δουλέψουν. Δουλεύουν και σε μέρες με κακό καιρό.

Πότε θα αρχίσω να έχω κέρδη μέσω του φωτοβολταϊκού μου συστήματος;

Αυτό εξαρτάται από το σύστημα που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε, την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε και φυσικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά διαστήματα. Ωστόσο, σύνήθως οι πελάτες μας αρχίζουν να έχουν κέρδη στα 4 χρόνια περίπου.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια χρησιμοποιούνται μόνο για οικιστικά ακίνητα;

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Κύπρο χρησιμοποιούνται για οικιστικά, βιομηχανικά και εμπορικά ακίνητα. Εκτός από τη χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σπίτια, πολλές επιχειρήσεις στην Κύπρο εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά πλαίσια για αυτοκατανάλωση. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα απευθείας για τη λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς όμως την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε περίσσευμα τους επόμενους μήνες.

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στην Κύπρο


Οφέλη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο.

  • Φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Στην Κύπρο υπάρχει ηλιοφάνεια σχεδόν ολόχρονα.
  • Μείωση του πληρωτέου ποσού στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στην Κύπρο αυξάνει την αξία των ακινήτων.
  • Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Κύπρο δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση.
  • Η διάρκεια ζωής των πλαισίων στην Κύπρο μπορεί να φθάσει τα 25 χρόνια.
panel installation

Blog

solar energy benefits the enviroment
5 Τρόποι με τους οποίους η Ηλιακή Ενέργεια Ωφελεί το Περιβάλλον

Μαζί με τα πολλά οφέλη που προσφέρει η ηλιακή ενέργεια στους ανθρώπους, προσφέρει πολλά οφέλη και για το περιβάλλον. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε πέντε τρόπους με τους οποίους η ηλιακή ενέργεια επωφελεί το περιβάλλον, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

enviromental benefits of photovoltaic systems
Περιβαλλοντικά Οφέλη των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκα συστήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια λόγο των πολλών περιβαλλοντικών οφελών που προσφέρουν. Ο μοναδικός τους σκοπός είναι να παράγουν ηλεκτρισμό με το να μετατρέπουν την ηλιακή ακτίνα σε ενέργεια πολύ αποτελεσματικά χωρίς να εκπέμπουν επιβλαβείς ρύπους στο περιβάλλον. Εδώ μπορείτε να μάθετε σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

traditional or solar street lights
Παραδοσιακά ή Ηλιακά Φώτα Δρόμων στην Κύπρο;

Δεν είναι μυστικό ότι για την επιλογή των φωτιστικών του δρόμου, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το κόστος και οι απαιτήσεις συντήρησης. Αυτά τα φώτιστικά χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές κάθε πόλης, όπως πάρκα, δρόμους ή αυτοκινητόδρομους. Η συγκεκριμένη πηγή φωτός χρησιμοποιείται κυρίως για ορατότητα και ασφάλεια τόσο για τους πεζούς όσο […]