Παράταση του ‘Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2022-23’

05/01/2024

Κατά την τελευταία του συνεδρία την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του ποσού χορηγίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αφορά στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του ‘Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2022-23’.

Το ύψος της χορηγίας για τις κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται από €1.000 στα €1.250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €6.250 (αντί €5.000 που ίσχυε προηγουμένως).

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του υφιστάμενου ‘Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες’, μέχρι την ομαλή αντικατάστασή του από νέο Σχέδιο Χορηγιών, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2024, στο οποίο θα περιληφθεί μια νέα κατηγορία, «Φωτοβολταϊκά για Όλους».

Συγκεκριμένα, η παράταση της χρονικής διάρκειας παραλαβής αιτήσεων για το υφιστάμενο Σχέδιο έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:

–    Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Σχεδίου Χορηγιών (Θερμομόνωση Οροφής): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 1 μήνα μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

–    Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 του Σχεδίου Χορηγιών (Θερμομόνωση Οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

–    Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α του Σχεδίου Χορηγιών (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος – Γενική Κατηγορία): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

–    Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του Σχεδίου Χορηγιών (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.