Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα


Τα εμπορικά και βιομηχανικά φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις ως μέσο εφοδιασμού των εγκαταστάσεών τους με ενέργεια και εξοικονόμησης στους λογαριασμούς της ΑΗΚ. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στην οροφή ή στο έδαφος του οικοπέδου των εμπορικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων ως μέρος ενός σχεδίου ιδίας παραγωγής.

Αυτά τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν ενώνονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επομένως, οποιοδήποτε περίσσευμα ενέργειας που παράγεται δεν αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση. Καταστήματα, εργοστάσια και άλλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια επί τόπου και μόνο για ιδία κατανάλωση. Αν η παραγωγή ενέργειας είναι περισσότερη από την κατανάλωση της επιχείρησης, η περίσσεια ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το οικονομικό συμφέρον το καταναλωτή.

εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ένα Εμπορικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα Σχεδιασμένο για την Επιχείρησή Σας


Προσπαθούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη εξυπηρέτηση και βεβαιωνόμαστε ότι επιλέγουν το καταλληλότερο και πιο επωφελές φωτοβολταϊκό σύστημα για τις ανάγκες τους.

Σχεδιάζουμε τα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή έπειτα από εκτίμηση της συνήθους κατανάλωσής τους. Τα εμπορικά φωτοβολταϊκά μας συστήματα είναι προσαρμοσμένα στον κάθε πελάτη και σχεδιάζονται βάσει μιας ανάλυσης αναγκών, εκτίμησης της κατανάλωσης του πελάτη και της προβλεπόμενης ενέργειας που πιθανόν να παράγεται με βάση το χώρο του πελάτη μας και την έκθεση του υποστατικού του στο ήλιο.

εμπορικά φωτοβολταϊκά