Πώς λειτουργεί το Net-Metering στην Κύπρο;

26/09/2022
how does net metering works in cyprus

Ως μέρος του σχεδίου προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας παρέχει σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Κύπριους κατοίκους για να επωφελούνται ενώ ταυτόχρονα βοηθούν το περιβάλλον. Ένα από αυτά τα σχέδια είναι και το Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων).

Το σχέδιο Net-Metering επιτρέπει στους Κύπριους κατοίκους να εξοικονομούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματός τους παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί το net-metering στην Κύπρο και σχετικά με Φωτοβολταϊκά Συστήματα στην Κύπρο και επικοινωνήστε για περισσότερα.

Πώς λειτουργεί;

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στην οροφή ή το έδαφος της ιδιοκτησίας τους. Η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering στην Κύπρο είναι 10.4 kW και το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι απευθείας συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΑΗΚ. Η ενέργεια που παράγουν οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες χρησιμοποιείται για κατανάλωση από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου όπου είναι τοποθετημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα. Όταν οι ηλιακοί συλλέκτες παράγουν περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν οι ιδιοκτήτες, η περίσσεια ενέργεια αποθηκεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ και χρησιμοποιείται τον επόμενο μήνα.

Όταν, όμως, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατοίκους είναι περισσότερη από την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα, χρησιμοποιείται ενέργεια από το δίκτυο της ΑΗΚ και χρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή.  

Αίτηση

Κατάλληλος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και εφαρμογή του σχεδίου Net-Metering είναι κάθε μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει τα σχετικά έγγραφα και συμπληρωμένη την αίτηση.

Η αίτηση μπορεί να γίνει δεκτή αφού ελεγχθούν όλα τα έγγραφα και η ιδιοκτησία του αιτητή αξιολογηθεί και εγκριθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι κάποια ακίνητα δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών ή κάποιο μέρος όπου οι συλλέκτες θα έχουν αρκετή έκθεση στον ήλιο.

Οφέλη του σχεδίου Net-Metering στην Κύπρο

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού προβλήματος που ταλανίζουν την κοινωνία μας και τη φύση. Η παραγωγή ηλιακής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει στο σπίτι, είναι ένας τρόπος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Η παραγωγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στο σπίτι δείχνει ότι όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και η συμμετοχή στο σχέδιο Net-Metering είναι τρόπος εξοικονόμησης στο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικά στις μέρες μας, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνονται συνεχώς, οποιοσδήποτε τρόπος προς τη μείωση του λογαριασμού της ΑΗΚ είναι ανακούφιση για τους Κύπριους κατοίκους. Ένα άλλο σημαντικό όφελος του σχεδίου Net-Metering και των ηλιακών συλλεκτών, είναι ότι η απόσβεση του ποσού που καταβάλλεται για το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να επιτευχθεί σε 4-6 χρόνια. Μετά την απόσβεση, ο καταναλωτής και ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήματος θα αρχίσει να έχει κέρδος.