Net-Metering στην Κύπρο


Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων)

Το Net-Metering είναι μία συμφωνία όπου όσοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο, επωφελούνται μείωσης στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματός τους. Αν η παραγωγή ενέργειας υπερβαίνει την κατανάλωση ενέργειας, το περίσσευμα υπολογίζεται και υπάρχει μείωση στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή. Όταν, όμως, η κατανάλωση είναι περισσότερη από την παραγωγή ενέργειας, η διαφορά υπολογίζεται και τιμολογείται στο λογαριασμό του καταναλωτή.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα Net-Metering στην Κύπρο μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε οικιστικό ή εμπορικό ακίνητο υπό ορισμένους όρους. Η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering με μονοφασική παροχή είναι 4.16 kW ενώ η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering με τριφασική παροχή είναι 10.4 kW. Μπορεί να εγκατασταθεί στην οροφή ενός αδειοδοτημένου σπιτιού ή κτηρίου ή στο έδαφος του οικοπέδου όπου βρίσκεται ένα αδειοδοτημένο σπίτι ή κτήριο.

Αν κάποιος διαμένει σε πολυκατοικία και θέλει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, πρέπει να υπάρχει συναίνεση όλων των ενοίκων της πολυκατοικίας.

net metering στην κύπρο

Virtual Net-Metering (Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων)

Με το σύστημα Virtual Net-Metering στην Κύπρο, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται εκτός του ακινήτου για το οποίο γίνεται η συμφωνία. Επομένως, οι υπολογισμοί γίνονται σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας ενός ακινήτου με τη διαφορά ότι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι εγκατεστημένα σε διαφορετική τοποθεσία. Στην περίπτωση του Virtual Net-Metering στην Κύπρο, το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ενωμένο με τον λογαριασμό του καταναλωτή στην ΑΗΚ και γίνονται οι αντίστοιχοι υπολογισμοί όπως και στο σύστημα Net-Metering.

Το Virtual Net-Metering είναι ιδανικό για γεωργούς και κτηνοτρόφους, καταναλωτές των οποίων τα ακίνητα δεν είναι κατάλληλα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ή για κάποιους που απλά προτιμούν να έχουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μακριά από το σπίτι τους.

virtual net metering στην κύπρο

Ενδεικτικός Πίνακας Τιμών

Ισχύς ΦΒ
Συστήματος
Ενδεικτική
Τιμή (€)
Εκτιμώμενη Παραγόμενη
Ετήσια ενέργεια (kWh)
Ετήσια Εξοικονόμηση
(€) (0.3€/kWh)
Ετήσιο Τέλος
στην ΑΗΚ(€)
Καθαρό Ετήσιο
Κέρδος (€)
Απόσβεση ΦΒ
Συστήματος
3kW4,8005,0001,5001601,3403 χρόνια
4kW5,7006,5001,9502161,7343 χρόνια
5kW6,5008,5002,5502702,2803 χρόνια
7kW9,20011,0003,3003782,9223 χρόνια
10kW10,80016,0004,8005404,2603 χρόνια

Σχέδια Χορηγιών
στην Κύπρο

Η κυβέρνηση της Κύπρου και το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας προσφέρουν σχέδια χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Τα σχέδια αυτά αφορούν διαφορετικούς τύπους φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και χρησιμεύουν ως οικονομική ενίσχυση σε άτομα που θέλουν να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα σχέδια χορηγιών εδώ.

Απαιτούμενα Έγγραφα


Οι κατάλληλοι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα ώστε να αξιολογηθεί η αίτησή τους.

  • Πρωτότυπο της άδειας οικοδομής.
  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ.
  • Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου του ακινήτου.
  • Πρωτότυπη αίτηση της ΑΗΚ υπογεγραμμένη από τον αιτητή.
  • Αντίγραφα των έξι τελευταίων λογαριασμών της ΑΗΚ ή αντίγραφο της κατάστασης της ΑΗΚ για την τελευταία δωδεκάμηνη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του υποστατικού.
  • Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου και της άδειας οικοδομής.
  • Πρωτότυπο της συναίνεσης του ιδιοκτήτη του υποστατικού αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο αιτητής ή σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας.
  • Υπογεγραμμένη δήλωση του αιτητή ότι το οικιστικό ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται ως μόνιμη πρώτη κατοικία.
  • Αποδεικτικό συμπερίληψης του αιτητή στις ευπαθείς ομάδες για τους αιτητές που επιθυμούν να λάβουν τη χορηγία που δικαιούνται οι ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στην Κύπρο ή αντίγραφα των έξι τελευταίων λογαριασμών της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή, για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα.

Blog

Η Συνεργία των Μπαταριών και των Φωτοβολταϊκών στην Κύπρο

Κάτω από τον ζεστό ήλιο της Κύπρου, νέες τεχνολογίες αναδύονται με τον συνδυασμό των φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτές οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον και παράγουν αξιόπιστη ενέργεια. Σε αυτήν την ανάρτηση μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργία των μπαταριών και των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο.

choosing the right photovoltaic system for your home
Επιλέγοντας το Κατάλληλο Φωτοβολταϊκό Σύστημα για το Σπίτι Σας

Καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών στην Κύπρο σκέφτονται τη χρήση φωτοβολταϊκών συλλεκτών για τα σπίτια τους, είναι σημαντικό να παρέχονται συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να επιλέξει το σωστό φωτοβολταϊκό σύστημα. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τους διάφορους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη ως ιδιοκτήτες σπιτιού πριν επιλέξετε το φωτοβολταϊκό σύστημα που επιθυμείτε.

online platform one stop shop
Λειτουργία του Διαδικτυακού One Stop Shop για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η αυξημένη ζήτηση για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η προσπάθεια της κυβέρνησης για ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία δημιούργησε την ανάγκη για ένα ευκολότερο τρόπο με τον οποίο να μπορεί το κοινό να αιτείται για έργα ΑΠΕ. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την λειτουργία του διαδικτυακού One Stop Shop για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.