Net-Metering στην Κύπρο


Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων)

Το Net-Metering είναι μία συμφωνία όπου όσοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο, επωφελούνται μείωσης στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματός τους. Αν η παραγωγή ενέργειας υπερβαίνει την κατανάλωση ενέργειας, το περίσσευμα υπολογίζεται και υπάρχει μείωση στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή. Όταν, όμως, η κατανάλωση είναι περισσότερη από την παραγωγή ενέργειας, η διαφορά υπολογίζεται και τιμολογείται στο λογαριασμό του καταναλωτή.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα Net-Metering στην Κύπρο μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε οικιστικό ή εμπορικό ακίνητο υπό ορισμένους όρους. Η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering με μονοφασική παροχή είναι 4.16 kW ενώ η μέγιστη ισχύς ενός συστήματος Net-Metering με τριφασική παροχή είναι 10.4 kW. Μπορεί να εγκατασταθεί στην οροφή ενός αδειοδοτημένου σπιτιού ή κτηρίου ή στο έδαφος του οικοπέδου όπου βρίσκεται ένα αδειοδοτημένο σπίτι ή κτήριο.

Αν κάποιος διαμένει σε πολυκατοικία και θέλει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, πρέπει να υπάρχει συναίνεση όλων των ενοίκων της πολυκατοικίας.

net metering στην κύπρο

Virtual Net-Metering (Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων)

Με το σύστημα Virtual Net-Metering στην Κύπρο, οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες τοποθετούνται εκτός του ακινήτου για το οποίο γίνεται η συμφωνία. Επομένως, οι υπολογισμοί γίνονται σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας ενός ακινήτου με τη διαφορά ότι οι ηλιακοί συλλέκτες είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετική τοποθεσία. Στην περίπτωση του Virtual Net-Metering στην Κύπρο, το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ενωμένο με τον λογαριασμό του καταναλωτή στην ΑΗΚ και γίνονται οι αντίστοιχοι υπολογισμοί όπως και στο σύστημα Net-Metering.

Το Virtual Net-Metering είναι ιδανικό για γεωργούς και κτηνοτρόφους, καταναλωτές των οποίων τα ακίνητα δεν είναι κατάλληλα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών ή για κάποιους που απλά προτιμούν να έχουν τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες μακριά από το σπίτι τους.

virtual net metering στην κύπρο

Απαιτούμενα Έγγραφα


Οι κατάλληλοι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα ώστε να αξιολογηθεί η αίτησή τους.

  • Πρωτότυπο της άδειας οικοδομής.
  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ.
  • Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου του ακινήτου.
  • Πρωτότυπη αίτηση της ΑΗΚ υπογεγραμμένη από τον αιτητή.
  • Αντίγραφα των έξι τελευταίων λογαριασμών της ΑΗΚ ή αντίγραφο της κατάστασης της ΑΗΚ για την τελευταία δωδεκάμηνη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του υποστατικού.
  • Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου και της άδειας οικοδομής.
  • Πρωτότυπο της συναίνεσης του ιδιοκτήτη του υποστατικού αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο αιτητής ή σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας.
  • Υπογεγραμμένη δήλωση του αιτητή ότι το οικιστικό ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται ως μόνιμη πρώτη κατοικία.
  • Αποδεικτικό συμπερίληψης του αιτητή στις ευπαθείς ομάδες για τους αιτητές που επιθυμούν να λάβουν τη χορηγία που δικαιούνται οι ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στην Κύπρο ή αντίγραφα των έξι τελευταίων λογαριασμών της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή, για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα.

Blog

enviromental benefits of photovoltaic systems
Περιβαλλοντικά Οφέλη των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκα συστήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια λόγο των πολλών περιβαλλοντικών οφελών που προσφέρουν. Ο μοναδικός τους σκοπός είναι να παράγουν ηλεκτρισμό με το να μετατρέπουν την ηλιακή ακτίνα σε ενέργεια πολύ αποτελεσματικά χωρίς να εκπέμπουν επιβλαβείς ρύπους στο περιβάλλον. Εδώ μπορείτε να μάθετε σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

traditional or solar street lights
Παραδοσιακά ή Ηλιακά Φώτα Δρόμων στην Κύπρο;

Δεν είναι μυστικό ότι για την επιλογή των φωτιστικών του δρόμου, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το κόστος και οι απαιτήσεις συντήρησης. Αυτά τα φώτιστικά χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές κάθε πόλης, όπως πάρκα, δρόμους ή αυτοκινητόδρομους. Η συγκεκριμένη πηγή φωτός χρησιμοποιείται κυρίως για ορατότητα και ασφάλεια τόσο για τους πεζούς όσο […]

debunking common myths about photovoltaics
Απομυθοποίηση Μύθων Σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Κύπρο γίνονται εξαιρετικά γνωστά τα τελευταία χρόνια και πολλοί ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται αυτή την τεχνολογία για να παράγουν την δική τους ενέργεια. Εάν και τα πλεονεκτήματα και προνόμια με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών είναι γενικός γνωστά στο κοινό της Κύπρου, υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις και μύθοι που περικυκλώνουν την ιδέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε αυτό το άρθρο κάνουμε απομυθοποίηση μύθων σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο και ελάτε σε επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες.