Λειτουργία του Διαδικτυακού One Stop Shop για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

26/09/2023
online platform one stop shop

Η αυξημένη ζήτηση για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η προσπάθεια της κυβέρνησης για ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία δημιούργησε την ανάγκη για ένα ευκολότερο τρόπο με τον οποίο να μπορεί το κοινό να αιτείται για έργα ΑΠΕ. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την λειτουργία του διαδικτυακού One Stop Shop για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για επένδυση σε έργα ΑΠΕ, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων,το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας «One Stop Shop». Η δημιουργία αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της προεκλογικής εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΑΠΕ.

Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα αφορά στην ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Στη δεύτερη φάση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2024, θα δώσει τη δυνατότητα της πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών και ηλεκτρονικών εγκρίσεων των αιτήσεων.

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει, έτσι, τόσο την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των επενδυτών όσο και την αδειοδότηση των έργων.

online-platform-one-stop-shop