Φωτοβολταϊκά Πάρκα
στην Κύπρο

Δεσμευόμαστε να κατασκευάζουμε υψηλής ποιότητας και επωφελή φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κύπρο τα οποία ικανοποιούν τις ενεργειακές ανάγκες των πελατών μας. Ο προηγμένος σχεδιασμός των φωτοβολταϊκών πάρκων μας σε συνδυασμό με τα προϊόντα υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που διασφαλίζουν ότι τα φωτοβολταϊκά μας πάρκα είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν και παρέχουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Οι επαγγελματίες μας προσφέρουν συνεχείς υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης για να διασφαλίσουν ότι όλοι αξιοποιούν στο έπακρο την επένδυσή τους στην ηλιακή ενέργεια.

φωτοβολταϊκά πάρκα στην κύπρο

Τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο:

  • Μειωμένο κόστος ενέργειας
  • Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
  • Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα
  • Βελτιωμένη ενεργειακή ανεξαρτησία
  • Αυξημένες ευκαιρίες εργασίας
  • Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους
  • Πιθανή πηγή εσόδων

Η Διαδικασία

Η διαδικασία για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κύπρο μπορεί να είναι χρονοβόρα και το έργο μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, με τη σωστή καθοδήγηση και βοήθεια μπορείτε να τα καταφέρετε και να απολαύσετε τα κέρδη απο τα δικά σας φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κύπρο.

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
φωτοβολταϊκά πάρκα στην κύπρο

Κατά τη διάρκεια του πρώτου βήματος θα διεξάγουμε μια διαδικασία αξιολόγησης για κάθε οικόπεδο που είναι υπό εξέταση. Αυτό το βήμα θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προκαταρκτικού σχεδίου και τη συμμετοχή σε γραπτές διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων, θα λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τυχόν συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε επένδυση οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε με τον τελικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες αδειοδότησης στο Βήμα 2.

Το 2ο βήμα είναι η διαδικασία αδειοδότησης. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας λεπτομερούς μελέτης για το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και την προετοιμασία και υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για να διασφαλιστεί ότι το έργο συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις και ότι μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή.

Το 3ο βήμα της διαδικασίας περιλαμβάνει την παρακολούθηση των κατασκευαστικών εργασιών για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για να διασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και σε συμμόρφωση με όλους τους απαραίτητους κανονισμούς. Το κόστος για αυτό το βήμα υπολογίζεται στα €900 ανά οικόπεδο και καλύπτει τα έξοδα που σχετίζονται με την παρακολούθηση των κατασκευαστικών εργασιών.