Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο βρίσκεται σε έξαρση

26/08/2023
solar energy in cyprus is on the rise

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής το ποσοστό περικοπής της ενέργειας που παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά συστήματα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλό. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο βρίσκεται σε έξαρση.

Σημαντική παραγωγή ενέργειας

Τον Ιούνιο η εκτιμώμενη παραγωγή συνολικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα παγκύπρια ανήλθε σε 86,843 MWh, ενώ τον Ιούλιο σε 97,765 MWh. Η παραγωγή αυτή είναι το άθροισμα της συνολικής εκτιμώμενης ενέργειας τόσο των ΦΒ συστημάτων που είναι συνδεδεμένα στο Σύστημα Τήλε-Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΣΤΗΔ), όσο και των ΦΒ συστημάτων που δεν είναι συνδεδεμένα στο ΣΤΗΔ

Συγκεκριμένα η συνολική ενέργεια που εκτιμάται πως παράχθηκε από ΦΒ συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο ΣΤΗΔ ανήλθε στα 44,820 MWh τον Ιούνιο και τα 48,451 MWh τον Ιούλιο.

solar energy in cyprus is on the rise

Μηδαμινές περικοπές

Μέχρι στιγμής, τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Ιούνιο) δεν υπήρξαν σημαντικές περικοπές στην ενέργεια που παράχθηκε από τα ΦΒ συστήματα. Αυτό επετεύχθει διότι το ισοζύγιο παραγωγής και ζήτησης ήταν ισορροπημένο. Πιο συγκεκριμένα, από την ενέργεια που παρήγαγαν ΦΒ συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο ΣΤΗΔ χρειάστηκε να περικοπούν 2,991 MWh τον Ιούνιο, ενώ μόλις 916 MWh τον Ιούλιο.

Περικοπές στην παραγόμενη ενέργεια

  • Καλοκαίρι

Μικρές περικοπές διότι παράγεται πολλή ενέργεια αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και πολλή ενέργεια, λόγω της χρήσης κλιματιστικών.

  • Άνοιξη-Φθινόπωρο

Κατά τους ανοιξιάτικους και τους φθινοπωρινούς μήνες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες περικοπές. Αυτό γίνεται διότι ενώ η παραγωγή είναι πάλι ψηλή, η κατανάλωση είναι λιγότερη, διότι αυτές τις εποχές δεν είναι αναγκαία η χρήση κλιματιστικού ούτε για ψύξη ούτε για θέρμανση.

Εκτιμάται ότι η απόρριψη φορτίου για το 2023 είναι στο 3,22% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενη περικοπτώμενη ενέργεια 36.700 MWh.

Προβληματισμός για την περίσσεια ενέργεια

Με πέραν των 40 χιλιάδων εγκατεστημένων ΦΒ συστημάτων στην Κύπρο, υπάρχει πολλή πλεονάζουσα ενέργεια, η οποία δεν αποθηκεύεται για μεταγενέστερη χρήση αλλά χάνεται.

Το ιδανικό σενάριο για την Κύπρο θα ήταν η αποθήκευση ή η εξαγωγή της περίσσειας ενέργειας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, σε επίσκεψή του τον Ιούνιο στο Ισραήλ, τόνισε πως η Κύπρος θα μπορούσε δυνητικά να γίνει εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, εξάγοντας, μεταξύ άλλων, και στο Ισραήλ. Με αυτή την άποψη συμφώνησε και ο Εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), αφού η περίσσεια ενέργεια απορρίπτεται.